Zostań Szkolenia Zdobądź

Zostań

kierowcą zawodowym

Szkolenia

na przewóz osób i/lub rzeczy

Zdobądź

dodatkowe uprawnienia

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych

Jeśli jesteś już kierowcą i wykonujesz transport drogowy w zakresie przewozu rzeczy lub osób to jesteś zobligowany przejść to szkolenie raz na 5 lat. Pozwoli Ci to na dalszą pracę w zawodzie, a na kursie zostanie odświeżona wiedza teoretyczna oraz praktyczna. Szczególny nacisk jest nałożony na bezpieczeństwo pracy oraz poruszania się w ruchu drogowym.

Pamiętaj, że przy szkoleniu okresowym musisz przejść badanie lekarskie i psychologiczne do dnia wydania świadectwa kwalifikacji.

czwartek, 06 marzec 2014 11:56

Dla kogo szkolenie okresowe ?

Wszyscy kierowcy którzy uzyskali prawo jazdy kat. D, D+E, D1+E przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E przed 10.09.2009 r. którzy chcą dalej wykonywać zawód są zobowiązani do posiadania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11). Jedyną drogą aby go otrzymać jest pozytywne przejście badań lekarskich i psychologicznych oraz ukończenie szkolenia okresowego.
Termin wzięcia udziału w pierwszym szkoleniu okresowym dla kierowców którzy zdobyli uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób jest zależny od daty uzyskania prawa jazdy. W tej tabeli znajdziesz informację o datach w których musisz uzyskać wpis do prawa jazdy:

Kategorie Data uzyskania uprawnień Data uzyskania wpisu do prawa jazdy
 C1, C, C1 + E, C + E     do 31.12.1980 do 10.09.2010
od 01.01.1981 do 31.12.1995 do 10.09.2011
od 01.01.1996 do 31.12.2000 do 10.09.2012
od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2013
od 01.01.2006 do 10.09.2009 do 10.09.2014
D1, D, D1 + E, D + E     do 31.12.1980 do 10.09.2009
od 01.01.1981 do 31.12.1990 do 10.09.2010
od 01.01.1991 do 31.12.2000 do 10.09.2011
od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2012
od 01.01.2006 do 31.09.2008 do 10.09.2013

 

Pamiętaj, aby do szkolenia okresowego przystąpić minimum na dwa miesiące przed datą zawartą w powyższej tabeli. Czas ten pozwoli abyś mógł ukończyć spokojnie szkolenie i złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Czas oczekiwania na nowe prawko to około czterech tygodni.

czwartek, 06 marzec 2014 11:57

Jak przebiega szkolenie okresowe ?

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych. Dzielą się one na 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych oraz 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 314, z późn. zm.) w ramach szkolenia okresowego prowadzone są zajęcia teoretyczne o następującej tematyce:

1. Przypomnienie wiadomości w zakresie tematyki obejmującej kwalifikacją wstępną – moduły obowiązkowe, których łączny czas to 21h szkolenia. Tematy zajęć są następujące:

  • szkolenie zaawansowane w bezpiecznej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
  • stosowanie przepisów,
  • bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

2. Moduły dodatkowe, które dobierane są adekwatnie do poszczególnych kategorii prawa jazdy. Ich łączny czas trwania to 14h szkolenia - 2 moduły tematyczne po 7h, np. bezpieczeństwo ruchu drogowego i czynnik ludzki w przewozie drogowym.

Obecnie dużym plusem dla uczestników szkolenia jest możliwość jego odbycia za pośrednictwem e-learningu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie każdy OSK udostępnia taką formę uczestniczenia w zajęciach teoretycznych, prowadzonych przez wykładowcę za pośrednictwem komputera. W celu weryfikacji tej kwestii zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych Ośrodków Szkolenia Kierowców korzystających z tej formy szkolenia.

Po odbyciu szkolenia okresowego nie są przeprowadzane testy. Każdy uczestnik kursu po zakończonych modułach szkoleniowych potwierdza swoją wiedzę za pośrednictwem ćwiczeń systemowych. Po pozytywnym ich ukończeniu Ośrodek Szkolenia Kierowców wydaje kursantowi Świadectwo Kwalifikacji, potwierdzające odbycie szkolenia. Do obowiązków OSK należy również powiadomienie o tym fakcie CEPIK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu wystawienia Świadectwa Kwalifikacji. W dokumencie prawa jazdy dokonywany jest wpis kodu „95" przy konkretnej kategorii prawa jazdy, który poświadcza o pozytywnym ukończeniu szkolenia okresowego.

Masz pytania ?

kontaktSkontaktuj się z Nami !
72 461 81 35
lub napisz

Nasi eksperci są do twojej dyspozycji w zakresie obowiązujących przepisów, uprawnień i szkoleń.

Prowadzisz szkołę ?

kontaktDołącz do Nas !
Wypełnij formularz,
oddzwonimy

Skorzystaj z możliwości rozszerzenia oferty oraz dostępu do usług które pomogą Ci w prowadzeniu działalności.