Zostań Szkolenia Zdobądź

Zostań

kierowcą zawodowym

Szkolenia

na przewóz osób i/lub rzeczy

Zdobądź

dodatkowe uprawnienia

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca dla kierowców zawodowych

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przeznaczona jest dla kierowców, którzy chcą wykonywać pracę w transporcie drogowym, ale aby móc to robić potrzebują uprawnień zarówno do przewozu rzeczy (kat. C, C+E) oraz do przewozu osób (kat. D, D+E). Uprawnienia te powinny zostać przez nich zdobyte:
- w przypadku kategorii C (lub C1) po 10 września 2009 roku,
- w przypadku kategorii D (lub D1) po 10 września 2008 roku.
Na jedną z tych kategorii kierowca powinien mieć ukończoną już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną. Reasumując:
- jeżeli kierowca ukończył kwalifikację wstępną na grupę kategorii C, C+E, C1, C1+E, wówczas wtedy na grupę kategorii D, D+E, D1, D1+E może skończyć jedynie kwalifikację wstępną uzupełniającą,
- jeżeli kierowca ukończył kwalifikację wstępną na grupę kategorii D, D+E, D1, D1+E, wówczas wtedy na grupę kategorii C, C+E, C1, C1+E może skończyć jedynie kwalifikację wstępną uzupełniającą.
Ważną kwestią jest to, iż kwalifikacja wstępna uzupełniająca przeznaczona jest dla kierowców, którzy są w wieku od 18 do 21 lat i chcą ją zrobić dla kategorii C, C+E oraz od 21 do 23 lat dla kategorii D, D+E.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć dydaktycznych. Dzielą się one na 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
- stosowanie przepisów,
- bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Ogromnym plusem dla osób chcących przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniajacej jest to, iż istnieje możliwość przejścia części teoretycznej za pomocą e-learningu. Oczywiście programy szkolenia w ramach e-learningu przygotowywane są zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury . Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie każdy OSK udostępnia taką formę uczestniczenia w zajęciach teoretycznych, prowadzonych przez wykładowcę za pośrednictwem komputera. W celu weryfikacji tej kwestii zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych Ośrodków Szkolenia Kierowców korzystających z tej formy szkolenia.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć dydaktycznych. Dzielą się one na 65 godzin zajęć teoretycznych oraz 5 godzin zajęć praktycznych. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
- szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
- stosowanie przepisów,
- bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.
Ogromnym plusem dla osób chcących przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej jest to, iż istnieje możliwość przejścia części teoretycznej za pomocą e-learningu. Oczywiście programy szkolenia w ramach e-learningu przygotowywane są zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury . Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie każdy OSK udostępnia taką formę uczestniczenia w zajęciach teoretycznych, prowadzonych przez wykładowcę za pośrednictwem komputera. W celu weryfikacji tej kwestii zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych Ośrodków Szkolenia Kierowców korzystających z tej formy szkolenia.

Szkolenie z kwalifikacji wstępnej uzupełniającej kończone jest egzaminem teoretycznym w formie testu. Składa się on z 10 pytań z części specjalistycznej, dotyczącej poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E). Pytania pojawiające się w teście są pytaniami zamkniętymi, z jedną prawidłową odpowiedzią. Czas trwania egzaminu wynosi 15 minut.

Masz pytania ?

kontaktSkontaktuj się z Nami !
72 461 81 35
lub napisz

Nasi eksperci są do twojej dyspozycji w zakresie obowiązujących przepisów, uprawnień i szkoleń.

Prowadzisz szkołę ?

kontaktDołącz do Nas !
Wypełnij formularz,
oddzwonimy

Skorzystaj z możliwości rozszerzenia oferty oraz dostępu do usług które pomogą Ci w prowadzeniu działalności.