Zostań Szkolenia Zdobądź

Zostań

kierowcą zawodowym

Szkolenia

na przewóz osób i/lub rzeczy

Zdobądź

dodatkowe uprawnienia

Kategoria C

Kategoria C

Posiadanie prawa jazdy kategorii C upoważnia do prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu, w/w pojazdu z lekką przyczepą, ciągnika rolniczego lub pojazdu. Każdy ubiegający się o kategorię C powinien posiadać już prawo jazdy kategorii B oraz ukończone 21 lat. Jednakże dla osób, które uzyskały już kwalifikację wstępną określoną w ustawie o transporcie drogowym, minimalny wiek do starania się o uzyskanie uprawnień to 18 lat.

Wymagany wiek: 21 lat
Na kurs można zapisać się na 3 m-ce przed ukończeniem pełnoletności. W takim wypadku wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wydanie prawa jazdy [PDF]
Pełnomocnictwo dot. uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę [PDF]
Lista wymaganych dokumentów- sprawdz które posiadasz [PDF]

*DMC- dopuszczalna masa całkowita
W celu otwarcia pliku wymagane jest posiadanie zainstalowanej aplikacji Adobe Reader, którą możesz pobrać pod tym adresem.

niedziela, 23 luty 2014 16:31

Na początek badanie

Badanie dla kandydatów na kierowców.

Pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić to badanie dla kandydata na kierowcę. Oceny stanu zdrowia nie może przeprowadzić lekarz pierwszego kontaktu. W związku z tym należy wybrać lekarza, który jest do tego uprawniony, posiada niezbędne certyfikaty i kwalifikacje. .  Koszt takiego badania to kwota od 60 do 150 zł.

Po ich pozytywnym przejściu otrzymasz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Jeśli nie wiesz gdzie możesz znaleźć odpowiedniego lekarza skontaktuj się z Obsługą Klienta w wybranym Ośrodku Szkolenia kierowców, a otrzymasz wszelkie niezbędne informacje.

poniedziałek, 03 marzec 2014 19:03

Profil Kandydata na Kierowcę, czyli w skrócie PKK

Profil Kandydata na Kierowcę

Profil kandydata na kierowcę.

Z uzyskanym orzeczeniem lekarskim oraz zdjęciem należy udać się do wydziału komunikacji w miejscu stałego zameldowania i tam rozpocząć uzyskanie tzw. PKK czyli Profilu Kandydata na Kierowcę. Wydawany jest on w rzeczywistości od ręki jednak nie kiedy może potrwać do 2 dni roboczych. Z tym dokumentem zgłaszasz się do jednego z sprawdzonych Ośrodków Szkolenia Kierowców >>. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego szkoła jazdy pobiera niezbędne dane i jesteś gotowy do rozpoczęcia szkolenia.

poniedziałek, 03 marzec 2014 22:55

Badanie psychologiczne

Psychotesty

W dniu badań staraj się być wypoczęty i sprawny, badanie jest trzy etapowe.
Pierwszy etap to sprawdzenie Twojej osobowości udzielone odpowiedzi posłużą psychologowi do jej oceny. w czasie rozmowy z psychologiem. Na tym etapie pojawiają się także pytania dotyczące własnej oceny umiejętności prowadzenia pojazdów. Kierowca sam ocenia, czy jest już kierowcą doświadczonym lub w jakim stopniu przestrzega przepisów ruchu drogowego.
Drugi etap badania polega na sprawdzeniu zdolności intelektualnych kierowcy. Przeprowadzany jest test Ravena, składający się z 5 etapów, po 12 pytań w każdym. W teście na podstawie kilku figur należy odnaleźć relacje zachodzące między nimi oraz przyporządkować do nich pasującą figurę z innego zbioru. Kierowca ma ograniczoną ilość czasu na odpowiedź. Na podstawie tego testu oceniana jest inteligencja, zdolność dostrzegania analogii i logicznego myślenia, niezależnie od pochodzenia czy wykształcenia kierowcy.
W trzecim etapie badana jest sprawność psychofizyczna. Na kierowcę czeka test na przerzutność uwagi, szybkość czasu reakcji, postrzeganie prędkości, widzenie przestrzenne (czyli postrzeganie odległości), widzenie w ciemności ponadto sprawdzana będzie reakcja kierowcy na oślepienie. Badania te przeprowadza się na specjalnej aparaturze (poza testem na przerzutność uwagi, gdzie zazwyczaj przepisuje się cyfry z tablicy). Przebieg wszystkich testów poprzedzony jest próbą, w której badany zapoznaje się z aparaturą i jej działaniem.
Po wykonaniu wszystkich zadań, odbywa się rozmowa z psychologiem, w której badany dowiaduje się o wynikach przeprowadzonych testów. Czasami w rozmowie kierowca musi wyjaśnić niektóre odpowiedzi z testu na osobowość. Psycholog dokładnie omawia wyniki testów na sprawność psychofizyczną, by uświadomić kierowcę, np. o problemie z postrzeganiem odległości między pojazdami czy widzeniem w ciemności. Na końcu psycholog wydaje orzeczenie, na podstawie, którego kierowca dostaje pozwolenie wykonywania zawodu czy też zostaje lub nie dopuszczony do kierowania danym typem pojazdu.
Nie da się jednoznacznie określić, czy łatwo jest „zaliczyć" badania psychotechniczne. Jeśli wszyscy kończyliby badania z pozytywnym orzeczeniem, ich przeprowadzanie nie miałoby sensu.

poniedziałek, 03 marzec 2014 22:52

Kurs prawo jazdy na ciężarówkę

Egzamin teoretyczny.

Dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu, to:
- wniosek o wydanie prawa jazdy,
- dowód osobisty lub paszport,
- prawo jazdy kat. B,
- dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
- jedna, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm,
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego.
Egzamin teoretyczny ma na celu sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, czynności kontrolno-obsługowych, techniki prowadzenia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w chwili wypadku.
Aby przystąpić do egzaminu, należy posiadać ze sobą dowód osobisty lub paszport, który umożliwi potwierdzenie tożsamości. Tylko takie dokumenty są honorowane.
Z reguły egzamin jest przeprowadzany przy użyciu komputerów, jednakże w sytuacji, gdy zaistnieje awaria, może on zostać przeprowadzony w formie pisemnej. Kandydat ubiegający się o prawo jazdy kategorii C, otrzymuje do rozwiązania test wyboru. Składa się on z 18 losowo wybranych pytań. Na rozwiązanie testu przeznaczony jest czas 25 minut, jednakże istnieje możliwość jego ukończenia wcześniej. Po zakończeniu na monitorze pojawi się informacja o prawidłowych i błędnych odpowiedziach oraz pozytywnym lub negatywnym wyniku końcowym egzaminu.
Jeżeli zostanie on ukończony pozytywnie, następuje przejście do egzaminu praktycznego. W przypadku, kiedy w danym dniu wyznaczony był tylko egzamin teoretyczny, po zaliczeniu należy ustalić termin egzaminu praktycznego. Bardzo ważną informacją jest to, że od pozytywnego zaliczenia egzaminu teoretycznego nie może upłynąć więcej, niż 6 miesięcy.

Egzamin praktyczny.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii C składa się z 2 części: najpierw przeprowadzany jest on na placu manewrowym, a po jego pozytywnym zaliczeniu jest on prowadzony dalej w ruchu drogowym.
Na placu manewrowym do wykonania są następujące zadania:
a) Czynności kontrolno-obsługowe, czyli sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu. Tu należy wskazać gdzie i przy użyciu jakich narządów sprawdza się poziom następujących płynów w pojeździe:
- oleju w silniku,
- płynu do wspomagania układu kierowniczego,
- płynu w spryskiwaczach,
- płynu chłodzącego silnik.
Następnie należy włączyć i sprawdzić działania wszystkich świateł w pojeździe – pozycyjnych, postojowych, mijania, drogowych, hamowania „STOP", cofania, kierunkowskazów, awaryjnych, przeciwmgłowych, przeciwmgłowych tylnych.
b) Przygotowanie do jazdy, które polega na odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka kierowcy, ustawieniu lusterek, sprawdzeniu czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte oraz zapięcie pasu bezpieczeństwa.
c) Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (inaczej jazda po łuku). Tu należy wykazać się płynną jazdą pasem ruchu do przodu, następnie cofaniem pasem ruchu (po prostej i po łuku). Ostatecznie trzeba zatrzymać pojazd w polu zatrzymania. Kandydat w tym zadaniu nie może najechać na krawężnik, pachołek, lub tyczkę ograniczające pas ruchu.
d) Wykonanie wylosowanego zestawu manewrów. W każdym zestawie określone są 2 manewry do wykonania, np. parkowanie prostopadłe i zawracanie lub parkowanie skośne i parkowanie równoległe.
Po pozytywnym zaliczeniu powyższych zadań, egzamin zostaje przeniesiony do ruchu drogowego. Ta część egzaminu nie powinna potrwać krócej niż 45 minut. Zadania, które każdy kandydat musi wykonać obowiązkowo, to:
a) Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
b) Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi,
c) Jazda drogami jednokierunkowymi,
d) Przejazd przez skrzyżowania równorzędne, oznakowane, z sygnalizacją świetlną oraz na których ruch odbywa się wokół ronda,
e) Przejazd przez przejścia dla pieszych,
f) Wykonanie manewru wyprzedzania, wymijania oraz omijania,
g) Wykonania manewru zmiany pasa ruchu drogowego, kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu,
h) Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h.

Masz pytania ?

kontaktSkontaktuj się z Nami !
72 461 81 35
lub napisz

Nasi eksperci są do twojej dyspozycji w zakresie obowiązujących przepisów, uprawnień i szkoleń.

Prowadzisz szkołę ?

kontaktDołącz do Nas !
Wypełnij formularz,
oddzwonimy

Skorzystaj z możliwości rozszerzenia oferty oraz dostępu do usług które pomogą Ci w prowadzeniu działalności.