Zostań Szkolenia Zdobądź

Zostań

kierowcą zawodowym

Szkolenia

na przewóz osób i/lub rzeczy

Zdobądź

dodatkowe uprawnienia

Szkolenie z kwalifikacji wstępnej jest kończone egzaminem teoretycznym w formie testu. Składa się on z 20 pytań z części ogólnej, obowiązującej dla wszystkich kategorii prawa jazdy oraz 10 pytań z części specjalistycznej, dotyczącej poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E). Pytania pojawiające się w teście są pytaniami zamkniętymi, z jedną prawidłową odpowiedzią. Pozytywne zaliczenie testu następuje dopiero po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na minimum 16 pytań z części podstawowej oraz 5 pytań z części specjalistycznej. Czas trwania egzaminu wynosi 45 minut.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, na podstawie którego w danym Wydziale Komunikacji następuje wymiana prawa jazdy na nowe, z odpowiednim wpisem. Ważną kwestią do zapamiętania jest jednak fakt, że przed uzyskaniem Świadectwa kursant powinien wykonać również badania lekarskie oraz psychologiczne. Dopiero po przedstawieniu tych trzech dokumentów prawo jazdy zostanie wymienione. 

niedziela, 09 marzec 2014 15:42

Jak wygląda kwalifikacja wstępna ?

Szkolenie obejmuje łącznie 280h zajęć dydaktycznych. Dzielą się one na:

- 195 godzin zajęć teoretycznych w zakresie wiedzy podstawowej,

- 65 godzin teorii w części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C, C+E, C1+E, D, D+E, D1, D1+E,

- 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

- 4 godziny zajęć praktycznych dotyczących jazdy w warunkach specjalnych.

Warto zaznaczyć, że część specjalistyczną szkolenia można rozpocząć dopiero po zakończeniu części podstawowej. Ogromnym plusem dla osób chcących przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej jest to, iż istnieje możliwość przejścia części teoretycznej za pomocą e-learningu. Oczywiście programy szkolenia w ramach e-learningu przygotowywane są zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury . Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie każdy OSK udostępnia taką formę uczestniczenia w zajęciach teoretycznych, prowadzonych przez wykładowcę za pośrednictwem komputera. W celu weryfikacji tej kwestii zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych Ośrodków Szkolenia Kierowców korzystających z tej formy szkolenia.

Po odbyciu szkolenia okresowego nie są przeprowadzane testy. Każdy uczestnik kursu po zakończonych modułach szkoleniowych potwierdza swoją wiedzę za pośrednictwem ćwiczeń systemowych. Po pozytywnym ich ukończeniu Ośrodek Szkolenia Kierowców wydaje kursantowi Świadectwo Kwalifikacji, potwierdzające odbycie szkolenia. Do obowiązków OSK należy również powiadomienie o tym fakcie CEPIK, czyli Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od momentu wystawienia Świadectwa Kwalifikacji. W dokumencie prawa jazdy dokonywany jest wpis kodu „95" przy konkretnej kategorii prawa jazdy, który poświadcza o pozytywnym ukończeniu szkolenia okresowego.

czwartek, 06 marzec 2014 11:57

Jak przebiega szkolenie okresowe ?

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych. Dzielą się one na 21 godzin zajęć w ramach modułów obowiązkowych oraz 14 godzin zajęć w ramach modułów wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. 2010 nr 53 poz. 314, z późn. zm.) w ramach szkolenia okresowego prowadzone są zajęcia teoretyczne o następującej tematyce:

1. Przypomnienie wiadomości w zakresie tematyki obejmującej kwalifikacją wstępną – moduły obowiązkowe, których łączny czas to 21h szkolenia. Tematy zajęć są następujące:

  • szkolenie zaawansowane w bezpiecznej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa,
  • stosowanie przepisów,
  • bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

2. Moduły dodatkowe, które dobierane są adekwatnie do poszczególnych kategorii prawa jazdy. Ich łączny czas trwania to 14h szkolenia - 2 moduły tematyczne po 7h, np. bezpieczeństwo ruchu drogowego i czynnik ludzki w przewozie drogowym.

Obecnie dużym plusem dla uczestników szkolenia jest możliwość jego odbycia za pośrednictwem e-learningu. Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie każdy OSK udostępnia taką formę uczestniczenia w zajęciach teoretycznych, prowadzonych przez wykładowcę za pośrednictwem komputera. W celu weryfikacji tej kwestii zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych Ośrodków Szkolenia Kierowców korzystających z tej formy szkolenia.

czwartek, 06 marzec 2014 11:56

Dla kogo szkolenie okresowe ?

Wszyscy kierowcy którzy uzyskali prawo jazdy kat. D, D+E, D1+E przed 10.09.2008 r. oraz prawo jazdy kat. C, C+E, C1 i C1+E przed 10.09.2009 r. którzy chcą dalej wykonywać zawód są zobowiązani do posiadania wpisu do prawa jazdy (rubryka 11). Jedyną drogą aby go otrzymać jest pozytywne przejście badań lekarskich i psychologicznych oraz ukończenie szkolenia okresowego.
Termin wzięcia udziału w pierwszym szkoleniu okresowym dla kierowców którzy zdobyli uprawnienia na przewóz rzeczy lub osób jest zależny od daty uzyskania prawa jazdy. W tej tabeli znajdziesz informację o datach w których musisz uzyskać wpis do prawa jazdy:

Kategorie Data uzyskania uprawnień Data uzyskania wpisu do prawa jazdy
 C1, C, C1 + E, C + E     do 31.12.1980 do 10.09.2010
od 01.01.1981 do 31.12.1995 do 10.09.2011
od 01.01.1996 do 31.12.2000 do 10.09.2012
od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2013
od 01.01.2006 do 10.09.2009 do 10.09.2014
D1, D, D1 + E, D + E     do 31.12.1980 do 10.09.2009
od 01.01.1981 do 31.12.1990 do 10.09.2010
od 01.01.1991 do 31.12.2000 do 10.09.2011
od 01.01.2001 do 31.12.2005 do 10.09.2012
od 01.01.2006 do 31.09.2008 do 10.09.2013

 

Pamiętaj, aby do szkolenia okresowego przystąpić minimum na dwa miesiące przed datą zawartą w powyższej tabeli. Czas ten pozwoli abyś mógł ukończyć spokojnie szkolenie i złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy. Czas oczekiwania na nowe prawko to około czterech tygodni.

wtorek, 04 marzec 2014 10:25

Egzamin praktyczny na autobus

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kategorii D składa się z 2 części: najpierw przeprowadzany jest on na placu manewrowym, a po jego pozytywnym zaliczeniu jest on prowadzony dalej w ruchu drogowym.
Na placu manewrowym do wykonania są następujące zadania:
a) Czynności kontrolno-obsługowe, czyli sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu. Tu należy wskazać gdzie i przy użyciu jakich narządów sprawdza się poziom następujących płynów w pojeździe:
- oleju w silniku,
- płynu do wspomagania układu kierowniczego,
- płynu w spryskiwaczach,
- płynu chłodzącego silnik.
Następnie należy włączyć i sprawdzić działania wszystkich świateł w pojeździe – pozycyjnych, postojowych, mijania, drogowych, hamowania „STOP", cofania, kierunkowskazów, awaryjnych, przeciwmgłowych, przeciwmgłowych tylnych.

poniedziałek, 03 marzec 2014 23:32

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. D

Dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu, to:
- wniosek o wydanie prawa jazdy,
- dowód osobisty lub paszport,
- prawo jazdy kat. B,
- dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
- jedna, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego.
Egzamin teoretyczny ma na celu sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, czynności kontrolno-obsługowych, techniki prowadzenia oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w chwili wypadku.

poniedziałek, 03 marzec 2014 23:21

Egzamin na kategorię C+E

Dokumenty, które należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu, to:
- wniosek o wydanie prawa jazdy,
- dowód osobisty lub paszport,
- prawo jazdy kat. B,
- dowód uiszczenia opłaty za egzamin,
- jedna, wyraźna fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5cm,
- orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów,
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem na kategorie C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego lub dodatkowego.

Egzamin praktyczny

Egzamin na prawo jazdy kategorii C+E przeprowadzany jest przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i składa się tylko z części praktycznej. Tak jak każdy egzamin praktyczny, składa się on z części przeprowadzanej na placu manewrowym, a następnie, po jej pozytywnym zaliczeniu, w ruchu drogowym.
Na placu manewrowym do wykonania są następujące zadania:
a) Czynności kontrolno-obsługowe, czyli sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu. Tu należy wskazać gdzie i przy użyciu jakich narządów sprawdza się poziom następujących płynów w pojeździe:
- oleju w silniku,
- płynu do wspomagania układu kierowniczego,
- płynu w spryskiwaczach,
- płynu chłodzącego silnik.
Następnie należy włączyć i sprawdzić działania wszystkich świateł w pojeździe – pozycyjnych, postojowych, mijania, drogowych, hamowania „STOP", cofania, kierunkowskazów, awaryjnych, przeciwmgłowych, przeciwmgłowych tylnych.
b) Sprzęganie pojazdu z przyczepą.
W tym zadaniu należy sprzężyć pojazd silnikowy z naczepą. Przed jego rozpoczęciem egzaminowany powinien sprawdzić mechanizm sprzęgający, elementy przyczepy związane z jej załadunkiem, sposób zabezpieczenia ładunku. Następnie rozpoczyna się etap sprzęgania, w trakcie którego wykonane powinny zostać następujące czynności:
- podjazd pojazdem silnikowym pod przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym pod przyczepę,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy,
- połączenie zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepem pojazdu silnikowego,
- podłączenie do pojazdu silnikowego przewodów elektrycznych przyczepy,
- podłączenie przewodów hamulcowych przyczepy,
- sprawdzenie działania świateł przyczepy,
- podniesienie podporu zaczepu przyczepy,
- zwolnienie hamulca postojowego przyczepy.
Osoba egzaminowana wykonuje sprzęganie samodzielnie, z dokładnością i starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.
c) Przygotowanie do jazdy, które polega na odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka kierowcy, ustawieniu lusterek, sprawdzeniu czy wszystkie drzwi pojazdu są zamknięte oraz zapięcie pasu bezpieczeństwa.
d) Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (inaczej jazda po łuku). Tu należy wykazać się płynną jazdą pasem ruchu do przodu, następnie cofaniem pasem ruchu (po prostej i po łuku). Ostatecznie trzeba zatrzymać pojazd w polu zatrzymania. Kandydat w tym zadaniu nie może najechać na krawężnik, pachołek, lub tyczkę ograniczające pas ruchu.
e) Wykonanie wylosowanego zestawu manewrów. W każdym zestawie określone są 2 manewry do wykonania, np. parkowanie prostopadłe i skośne, ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.
Po pozytywnym zaliczeniu powyższych zadań, egzamin zostaje przeniesiony do ruchu drogowego. Ta część egzaminu nie powinna potrwać krócej niż 45 minut. Zadania, które każdy kandydat musi wykonać obowiązkowo, to:
a) Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego,
b) Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi,
c) Jazda drogami jednokierunkowymi,
d) Przejazd przez skrzyżowania równorzędne, oznakowane, z sygnalizacją świetlną oraz na których ruch odbywa się wokół ronda,
e) Przejazd przez przejścia dla pieszych,
f) Wykonanie manewru wyprzedzania, wymijania oraz omijania,
g) Wykonania manewru zmiany pasa ruchu drogowego, kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz zawracania na skrzyżowaniu,
h) Hamowanie od prędkości co najmniej 50km/h.

Masz pytania ?

kontaktSkontaktuj się z Nami !
72 461 81 35
lub napisz

Nasi eksperci są do twojej dyspozycji w zakresie obowiązujących przepisów, uprawnień i szkoleń.

Prowadzisz szkołę ?

kontaktDołącz do Nas !
Wypełnij formularz,
oddzwonimy

Skorzystaj z możliwości rozszerzenia oferty oraz dostępu do usług które pomogą Ci w prowadzeniu działalności.