Zostań Szkolenia Zdobądź

Zostań

kierowcą zawodowym

Szkolenia

na przewóz osób i/lub rzeczy

Zdobądź

dodatkowe uprawnienia

Warsztaty doskonalenia zawodowego obejmują łącznie 14 godzin zajęć dydaktycznych: 10 godzin zajęć teoretycznych oraz 4 godziny zajęć praktycznych.
Podczas zajęć praktycznych uzupełniania jest wiedza w następujących dziedzinach:
- metodyka nauczania,
- psychologia,
- technika prowadzenia i obsługi pojazdu,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego,
- zasady prowadzenia Ośrodka Szkolenia Kierowców,
- prawo o ruchu drogowym,
Omawiane są również najczęstsze błędy popełniane przez instruktorów podczas prowadzenia

Po zakończeniu kursu przeprowadzany jest najpierw egzamin wewnętrzny. Obejmuje on wybrane zagadnienia z psychologii, metodyki nauczania, przepisów ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynności kontrolno-obsługowych pojazdu oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatów na kierowców. 

Kurs kwalifikacyjny na instruktora prawa jazdy można odbyć tylko w Ośrodku Szkolenia Kierowców, który posiada upoważnienie Wojewody (Super OSK).

Na początku szkolenia przeprowadzany jest egzamin kwalifikacyjny, podczas którego sprawdzany jest poziom wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznego prowadzenia pojazdów. Następnie, po jego pozytywnym zaliczeniu, odbywa się kurs, który obejmuje 130 godzin zajęć teoretycznych, 55 godzin zajęć praktycznych oraz dodatkowe zajęcia praktyczne, w

Kurs dokształcający początkowy dzieli się na:
- kurs podstawowy dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze przynajmniej 24 godzin lekcyjnych;
- kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze przynajmniej 16 godzin lekcyjnych;
- kurs specjalistyczny dotyczący przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1, czyli materiały i przedmioty wybuchowe - w wymiarze przynajmniej 8 godzin lekcyjnych;
- kurs specjalistyczny dotyczący przewozu

niedziela, 09 marzec 2014 19:52

Wózki widłowe- wymagania

Warunkiem wzięcia udziału w tym kursie jest ukończenie 18 lat oraz posiadanie zaświadczenia lekarskiego, w którym zawarta będzie informacja o braku przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju pracy. Posiadanie uprawnień na poruszanie się wózkami widłowymi jest obecnie bardzo często wymagane przy wykonywaniu pracy w wielu magazynach, hurtowniach, dużych marketach czy też firmach produkcyjnych bądź transportowych. Bez tych kwalifikacji bardzo często nie możemy podjąć pracy np. na stanowisku

niedziela, 09 marzec 2014 18:53

Jak wygląda egzamin ?

Szkolenie z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest kończone takim samym egzaminem teoretycznym w formie testu, jak przy kwalifikacji wstępnej. Składa się on z 20 pytań z części ogólnej, obowiązującej dla wszystkich kategorii prawa jazdy oraz 10 pytań z części specjalistycznej, dotyczącej poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E). Pytania pojawiające się w teście są pytaniami zamkniętymi, z jedną prawidłową odpowiedzią. Pozytywne zaliczenie testu

Szkolenie obejmuje łącznie 140 godzin zajęć dydaktycznych. Dzielą się one na:

- 97 godzin zajęć teoretycznych w zakresie wiedzy podstawowej,

- 33 godziny teorii w części specjalistycznej dla kategorii prawa jazdy C, C+E, C1+E, D, D+E, D1, D1+E,

- 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,

- 2 godziny zajęć praktycznych dotyczących jazdy w warunkach specjalnych.

Szczegółowy program szkoleń zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 1 kwietnia 2014 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (DzU Nr 53, poz. 314 z 2010r.).

Część specjalistyczną szkolenia można rozpocząć dopiero po zakończeniu części podstawowej. Ogromnym plusem dla osób chcących przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest to, iż istnieje możliwość przejścia części teoretycznej za pomocą e-learningu. Oczywiście programy szkolenia w ramach e-learningu przygotowywane są zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury . Trzeba mieć jednak na uwadze, że nie każdy OSK udostępnia taką formę uczestniczenia w zajęciach teoretycznych, prowadzonych przez wykładowcę za pośrednictwem komputera. W celu weryfikacji tej kwestii zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych Ośrodków Szkolenia Kierowców korzystających z tej formy szkolenia.

Szkolenie z kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej kończone jest egzaminem teoretycznym w formie testu. Składa się on z 10 pytań tylko z części specjalistycznej, dotyczącej poszczególnych kategorii prawa jazdy (C, C+E, C1, C1+E lub D, D+E, D1, D1+E). Pytania pojawiające się w teście są pytaniami zamkniętymi, z jedną prawidłową odpowiedzią. Czas trwania egzaminu wynosi 15 minut.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu kursant otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, na podstawie którego w danym Wydziale Komunikacji następuje wymiana prawa jazdy na nowe, z odpowiednim wpisem. Ważną kwestią do zapamiętania jest jednak fakt, że przed uzyskaniem Świadectwa kursant powinien wykonać również badania lekarskie oraz psychologiczne. Dopiero po przedstawieniu tych trzech dokumentów prawo jazdy zostanie wymienione.
PAMIĘTAJ! Przed upływem pięciu lat od momentu uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, musisz powtórzyć badania, wykonać szkolenie okresowe i ponownie wymienić prawo jazdy. Procedura ta obowiązuje co każde 5 lat.

Strona 1 z 3

Masz pytania ?

kontaktSkontaktuj się z Nami !
72 461 81 35
lub napisz

Nasi eksperci są do twojej dyspozycji w zakresie obowiązujących przepisów, uprawnień i szkoleń.

Prowadzisz szkołę ?

kontaktDołącz do Nas !
Wypełnij formularz,
oddzwonimy

Skorzystaj z możliwości rozszerzenia oferty oraz dostępu do usług które pomogą Ci w prowadzeniu działalności.